Zabielska, M., & Żelazowska-Sobczyk, M. (2021). Obraz pacjenta w opisach przypadku z psychologii / psychiatrii na tle opisów z dziedzin kliniczno-diagnostycznych. Studium kontrastywne wybranych elementów narracyjnych. Polonica, 41(1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.5