Masłej, D. (2020). Wykorzystanie Biblii w tekście apokryficznym i kaznodziejskim na przykładzie staropolskich tłumaczeń perykopy o uzdrowieniu syna dworzanina. Polonica, 40(1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.6