Mitrenga, B. (2020). Terminologia związana z ekspresywnością języka i leksyką ekspresywną w ujęciu historycznym. Prolegomena. Polonica, 40(1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.7