Bronikowska, R., & Kryńska, K. (2020). Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII wieku dla filologa neolatynisty. Polonica, 40(1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.8