Nowak, K., & Halida, Łukasz. (2020). I Warsztaty eFontes. Reprezentatywność: gatunki i funkcje. Polonica, 40(1). https://doi.org/10.17651/POLON.40.10