Puzynina, J. (1983). O polskich czasownikach zmuszać, zmusić i predykatach wobec nich bliskoznacznych. Polonica, 8, 123–146. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/161