Sowa, F. (1983). Uwagi o składni czasopism polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Polonica, 8, 207–213. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/162