Basara, A., & Falińska, B. (1983). Z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (Konferencja w Moskwie 18—29 V 1981). Polonica, 8, 255–259. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/163