Kupiszewski, M. (1983). J. Basara, Z zagadnień słownictwa gwarowego. Terminologia obróbki drewna w dialektach polskich. Polonica, 8, 281–282. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/164