Richter, L. (1983). Rola poszczególnych czynników w procesie percepcji intonacji w mowie polskiej. Polonica, 8, 7–36. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/165