Wróbel, H. (1983). Charakterystyka składniowa konstrukcji wielowypowiedzeniowyoh z listów Polonii amerykańskiej. Polonica, 8, 183–196. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/167