Bobrowski, I. (1983). Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. I. Polonica, 8, 268–273. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/169