Grochowski, M. (1983). Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyrażających negatywne etycznie relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie). Polonica, 8, 57–72. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/171