Bobrowski, I. (1983). Cechy subkategoryzacji czasowników występujących w zdaniach z się. Polonica, 8, 147–170. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/172