Stanecka-Tyralska, B. (1983). Angielskie kalki frazeologiczne występujące w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii. Polonica, 8, 215–220. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/173