Dukiewicz, L. (1983). Stosunki intensywnościowo-iloczasowe między elementami fraz oznajmujących i pytajnych o różnej lokalizacji szczytu fonicznego. Polonica, 8, 37–48. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/176