Wolińska, O. (1983). Syntaktyczne struktury perswazyjne w listach (na materiale listów polonijnych). Polonica, 8, 197–204. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/178