Kawka, M. (1983). Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych. Polonica, 8, 274–280. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/180