Bartkowicz, A. (1983). Rezultatywność w niektórych konstrukcjach z czasownikiem ruchu i przestrzennym wyrażeniem przyimkowym w języku angielskim i polskim. Polonica, 8, 171–180. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/182