Turkowska, M. (1982). O wyznaczoności. Polonica, 7, 47–66. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/187