Łojasiewicz, A. (1982). Zasób spójników współczesnego języka polskiego w świetle literatury przedmiotu. Polonica, 7, 107–126. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/191