Rogowska, M. (1982). Funkcje gramatyczne słowa jako. Polonica, 7, 161–175. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/197