Pawłowska, R. (1982). Znaczenie i użycie czasownika myśleć. Polonica, 7, 149–160. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/200