Klebanowska, B. (1982). Przez w znaczeniu przyczynowym. Polonica, 7, 127–135. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/205