Doda, B. (1982). Rozwój biernika liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich typu ambicja, wola, pani w XIX wieku. Polonica, 7, 209–231. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/207