Stanecka-Tyralska, B. (1982). Występowanie mianownika w funkcji dopełniacza w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii. Polonica, 7, 197–207. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/210