Basara, A., & Falińska, B. (1982). Sprawozdanie z konferencji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (Binz 20—23 X 1980. Polonica, 7, 265–269. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/211