Pisarkowa, K. (1982). Do semantyki kauzatywności. Polonica, 7, 37–46. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/212