Wójcik, Z. M. (1982). Matematyczny model tłumaczenia tekstów na języki obce. Polonica, 7, 177–195. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/215