Bobrowski, I. (1982). Zasady subkategoryzowania czasowników przechodnich występujących w zdaniach bez dopełnień bliższych. Polonica, 7, 97–105. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/216