Basara, J. (1982). Cele i formy współpracy naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN z zagranicą. Polonica, 7, 201–263. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/217