Wajszczuk, J. (1982). Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza. Polonica, 7, 67–84. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/221