Siekierska, K. (1982). Porównania w „Wojnie okocimskiej” Wacława Potockiego i w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. Polonica, 7, 233–253. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/224