Grochowski, M. (1978). Charakterystyka semantyczna wyrażeń wolitywnych. Polonica, 4, 83–116. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/282