Solecka, K. M. (1978). O Słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich. Polonica, 4, 227–232. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/284