Grzegorczykowa, R. (1978). O generycznym użyciu nazw. Polonica, 4, 73–76. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/285