Weaver, Z. (1978). Czasownik przypominać i relacja podobieństwa. Polonica, 4, 155–161. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/286