Winkowski, J. (2019). Przed i aż do. Badanie eksperymentalne dwóch przyimków czasowych. Polonica, 39(1), 5–27. https://doi.org/10.17651/POLON.39.1