Grybosiowa, H., & Pasoń, A. (1978). Syntaktyczne sposoby wyrażania przyczyny w historii języka polskiego. Polonica, 4, 233–234. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/292