Laskowski, R. (1978). Struktury fonotaktyczne. Polonica, 4, 5–13. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/293