Bańkowski, A. (1978). Interpretacja „lokalizacyjna” okoliczników czasu. Polonica, 4, 77–81. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/294