Basara, A., & Falińska, B. (1978). Z prac nad Ogólnoslowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana-Portoroż 2—10 VI 1977. Polonica, 4, 219–225. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/296