Kowalewska, J. (1978). Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna czasownika szyć. Polonica, 4, 137–153. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/299