Laskowski, R. (1978). III polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne na temat podstaw gramatycznego opisu języka. Polonica, 4, 215–216. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/300