Raszewska-Żurek, B. (2019). Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory POJĘCIE TO UBRANIE. Polonica, 39(1), 29-43. https://doi.org/10.17651/POLON.39.2