Okoniowa, J. (1976). Z historii słowiańskich przyimków (dla, radi,gwoli). Polonica, 2, 215–219. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/326