Szymczak, M. (1976). Nazwy województw i ich mieszkańców (na podstawie podziału administracyjnego wprowadzonego w Polsce w dniu 1 VI 1975 r.). Polonica, 2, 239–246. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/330