Szymczak, M. (1975). Pisownia i znaczenie polskich przymiotników i przysłówków zaprzeczonych. Polonica, 1, 213–218. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/353