Filar, D. (2019). Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w teorii i praktyce przekładu artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 225. Polonica, 39(1), 243-246. https://doi.org/10.17651/POLON.39.13