Malec, M. (1975). Staropolskie nazwy osobowe z negacją nie oraz z przyimkami b(i)ez, brzez, przez. Polonica, 1, 259–307. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/365